Scandlines har bestilt en ny zero direct emission-færge til ruten Rødby-Puttgarden. Færgen indsættes i 2024, deraf arbejdsnavnet PR24, og indleder næste generation af skibe på ruten.

Færgen bliver bygget på Cemre værftet i Tyrkiet i tæt samarbejde med Scandlines’ eksperter på området.

Øget fragtkapacitet

Med den nye færge forøger Scandlines sin kapacitet på transport af fragtenheder med 23 procent på ruten.

Fragtfærgen kan transportere lastbiler på både øverste og nederste dæk, derfor skal lejerne i Rødbyhavn og Puttgarden bygges om, så der også kan lastes lastbiler på øverste vogndæk.

Grøn landstrøm

Den nye færge skal lade grøn landstrøm i Rødbyhavn og på sigt også i Puttgarden, når der er fundet en god løsning på køb af grøn strøm.

Der blev i 2019 lagt et 50kV/25 MW strømkabel til Færgevej i Rødbyhavn. Kablet bliver forlænget til færgelejerne, hvor der installeres en transformer og ladestation.

Emissionsfri færgedrift

Med en overfartstid på en time er færgen emissionsfri. Den kan også fungere som hybridfærge, og så er overfartstiden 45 minutter.

Scandlines arbejder på inden for få år at kunne sejle helt emissionsfrit, i første omgang på Rødby-Puttgarden. Med investeringen i den nye zero direct emission-færge har vi taget et vigtigt skridt på den grønne rejse.

Første stålplader skåret til ny færge

I april 2022 blev de første stålplader til Scandlines’ nye emissionsfrie færge skåret på værftet Cemre i Tyrkiet. Den lille traditionelle ceremoni fandt sted den 4. april og var kulminationen på måneders intens forberedelse.

Køllægning af den nye færge

Den 30. august 2022 rundede Scandlines en milepæl i forbindelse med køllægningen af den kommende nye emissionsfri fragtfærge. Som andre moderne skibe bliver færgen ikke bygget op omkring en enkelt køl men derimod med en række skrogsektioner. Den 30. august blev den første sektion placeret på beddingen.

Traditionen tro blev der lagt en nyslået mønt under Scandlines’ kommende emissionsfri fragtfærge under køllægningen på det tyrkiske værft Cemre. 

Data for Scandlines' zero direct emission-fragtfærge til ruten Rødby-Puttgarden:

  • Længde: 147,4 meter
  • Bredde: 25,4 meter
  • Design dybgang: 5,30 meter
  • Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)
  • Maksimalt antal passagerer: 140
  • Servicefart: 10 knob
Med investeringen i den nye emissionsfrie færge har vi taget et vigtigt skridt på den grønne rejse