I Scandlines ønsker vi at arbejde med de højeste standarder i forhold til integritet, ærlighed og god opførsel. Derfor er det vigtigt for os, at alle love, bestemmelser og virksomhedens retningslinjer overholdes. Vi har et sæt etiske regler (Code of Conduct) til vores medarbejdere, som består af følgende principper:

 • Overholdelse af alle love, bestemmelser og virksomhedens retningslinjer

  • Vi overholder alle gældende love og bestemmelser, samt vores interne procedurer og retningslinjer.

 • Etisk og juridisk korrekt adfærd

  • Vi ønsker at drive vores forretning på en fair og transparent måde, og vi ønsker at undgå svindel og bedrag. At være høflig og samarbejdsvillig på arbejdet er vigtigt for os i vores bestræbelser på at skabe et passende arbejdsmiljø og bibeholde et højt professionelt niveau.
  • Vi ønsker at være konsekvente i forhold til alle relevante antikorruptionslove i alle de retskredse, hvor vi er erhvervsmæssigt aktive.
  • Vi fremmer aktivt overholdelsen af EU-lovgivning samt relevante nationale konkurrencelove.
  • Vi accepterer ingen form for svindel eller misbrug af betroede opgaver, som involverer Scandlines’ ressourcer.
  • Vi beskytter Scandlines’ navn og omdømme samt vores virksomheds ressourcer.

 • Mennesker i Scandlines

  • Vi behandler alle kollegaer og forretningspartnere med respekt, værdighed, retfærdighed og høflighed.
  • Vi opfordrer alle medarbejdere til at skabe en balance mellem arbejde og privatliv, og vi ønsker at opretholde et arbejdsmiljø, som er fri for diskrimination og chikane.
  • Vi giver alle medarbejdere de samme muligheder.

 • Sundhed og sikkerhed

  • Vi ønsker at beskytte sundheden og sørge for sikkerheden på arbejdspladsen for vores medarbejdere og kunder i overensstemmelse med de gældende regler for sundhed på arbejdspladsen samt gældende sikkerhedsbestemmelser.

 • Miljøbeskyttelse

  • Vi ønsker at beskytte miljøet med særligt fokus på bevarelsen af vores havmiljø.

 • Cyber-sikkerhed

  • Vi forpligter os til at sikre beskyttelsen af vores informationer og aktiver.

 • Databeskyttelse og dataetik

  • Vi har forpligtet os til at beskytte data og anvende data på en etisk forsvarlig måde.

 • Miljø, samfund og ledelse (ESG)

  • Vi har defineret en ESG-ramme, der rækker udover klimabeskyttelse og har defineret seks nøgleområder. Se de seks områder her

 • Menneskerettigheder

  • Vi har forpligtet os til at overholde gældende menneskerettigheder samt arbejdsmarkedslovgivning og forventer det samme af vores leverandører.

 • Leverandører og tredjeparter

  • Vi behandler vores leverandører og andre tredjeparts forretningspartnere, inklusive agenter og konsulenter, med respekt, og vi ønsker at udføre vores kontrakt- og indkøbsprocedurer på en fair og transparent måde.

 • Invitationer gennem Scandlines

  • Ved invitationer beder vi vores gæster om at kontrollere at deltagelsen stemmer overens med gældende compliance-regler for vedkommendes arbejdsplads inden invitationen accepteres.

Se Scandlines Group's 'Etiske regler'

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål i forhold til Scandlines’ compliance-program, eller hvis du ønsker at påtale noget eller klage over manglende overholdelse af lovgivning og regler, som vedrører Scandlines: E-mail: compliance@scandlines.com

Vi foretrækker at tale personligt med dig, hvis du som kunde eller forretningspartner i Scandlines har spørgsmål eller bekymringer i forhold til overholdelse af love og etiske regler. Men du er også velkommen til at bruge Scandlines’ anonyme whistleblower-tjeneste: 

Denmark (gratis opkald fra Danmark): +45 70 30 00 43 (kun til whistleblower-indberetninger)
Germany (gratis opkald fra Tyskland): +49 (0)800 33 01 132 (kun til whistleblower-indberetninger) 

Bemærk venligst, at telefonnumrene kun må bruges i forbindelse med bekymringer i forhold til overholdelse af love og etiske regler. Ved andre spørgsmål kan du rette henvendelse til vores kundeservice.

scandlines.whistleblowernetwork.net

Vi vil undersøge de nævnte forhold, og vi vil sørge for at tage passende forholdsregler, hvis vi mener det er nødvendigt.