For at styrke vores grønne agenda har vi forpligtet hele organisationen til at bakke op om særligt fem af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De mål, vi sætter fokus på, er ’Sundhed og trivsel’, ’Industri, innovation og infrastruktur’, ’Ansvarligt forbrug og produktion’, ’Livet i havet’ og ’Livet på land’.

Vi identificerer og indfører løbende projekter for at nå vores mål inden 2030, som er rammen for verdensmålene, og fortæller om vores resultater, efterhånden som vi opnår dem, samt i vores årsrapport.

UN SDG Icons Collected DK

Sundhed og trivsel (3)
Vi forpligter os til at være en positiv og inkluderende arbejdsplads med en helhedsorienteret tilgang til sundhed og sikkerhed, som gælder alle medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og besøgende.

Ansvarligt forbrug og produktion (12)
Vi forpligter os til at tænke bæredygtigt i vores beslutninger om indkøb, til at formindske mængden af affald og til at have fokus på genbrug. Vi holder os hele tiden ajour med nye løsninger og initiativer, vi kan indføre i vores virksomhed.

Klimaindsats (13)
Vi forpligter os til at beskytte klimaet ved at bygge en robust og bæredygtig infrastruktur i hele virksomheden. Det gør vi ved hele tiden at have fokus på ressourceforbrug og indføre grønne, innovative og bæredygtige teknologier og processer.

Livet i havet (14)
Vi forpligter os til at gå forrest for at sikre bæredygtig benyttelse af Østersøen og beskytte havets økosystemer.

Livet på land (15)
Vi forpligter os til at genoprette og beskytte landbaserede økosystemer. Det gør vi ved at frigive områder, vi er ansvarlige for, til vegetation, så vi bidrager til at skabe biodiversitet.

Læs mere om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtighedsrapport

I vores bæredygtighedsrapport kan du blandt andet læse om vores grønne investeringer og vores initiativer for at bakke op om FN’s verdensmål. Læs bæredygtighedsrapporten

For at styrke vores grønne agenda har vi forpligtet hele organisationen til at bakke op om særligt fem af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.