For at udvide vores grønne dagsorden har vi udviklet seks centrale fokusområder, der afspejler de mest relevante og vigtige aspekter af bæredygtighed på tværs af hele organisationen i Scandlines. I overensstemmelse med ESG-rammeværket går bæredygtighed i Scandlines ud over klimaindsatsen gennem vores færgedrift. Det dækker yderligere aspekter af miljøbeskyttelse (E-miljø) og omfatter sociale hensyn i virksomheden og langs dens forsyningskæder (S-samfund) samt god ledelse (G-ledelse).

Vi identificerer og indfører løbende projekter for at nå vores mål inden 2030, som er rammen for verdensmålene, og fortæller om vores resultater, efterhånden som vi opnår dem, samt i vores årsrapport.

1. Miljøbeskyttelse

Vi er forpligtet til at beskytte miljøet, især i forhold til bevarelsen af vores havmiljø, ved at tage forholdsregler for at forhindre udslip til lands og til vands.

Vi sigter også mod at reducere vores miljøpåvirkning på andre områder, såsom biodiversitet, vand og emissioner.

2. Sundhed og sikkerhed

Sikkerheden for vores medarbejdere, arbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter er af største vigtighed for os, og vi er forpligtet til at gøre alt for at sikre deres fysiske, mentale og følelsesmæssige velbefindende.

3. Mennesker

Som den største arbejdsgiver i nogle af de regioner, hvor vi opererer, har vi et stort ansvar over for vores medarbejdere og arbejdere ved at tilbyde stabil beskæftigelse, et anstændigt arbejdsmiljø, herunder ligebehandling og relevante uddannelses- og udviklingsmuligheder.

4. Kundetilfredshed

Vi engagerer os i kunderne og støtter deres ønske om at rejse ansvarligt, og vi fokuserer på at fastholde kunderne og sikre deres tilfredshed ved at tilbyde sikker og effektiv transport kombineret med et varieret udbud af detailhandel og catering samt en vedvarende indsats for yderligere at reducere vores aftryk på miljøet.

5. Integritet, ærlighed og etik

Vi går aldrig på kompromis med vores forpligtelse til ærlig og etisk adfærd, og vi overholder alle relevante antibestikkelseslove i alle de retskredse, hvor vi driver forretning.

6. Bæredygtig leverandørkæde

Med mere end 1.500 ansatte, har Scandlines et ansvar for at sikre fair konkurrence og kontrakter, der tager hensyn til miljømæssige principper, sikrer sundhed og sikkerhed for arbejdere og ansatte hos leverandører og sikrer, at menneskerettighedsprincipper overholdes.

FN Global Compact

Vi er deltagere af FN’s Global Compact. FN's Global Compact er verdens største og vigtigste initiativ for ansvarlig virksomhedsførelse. Ved at deltage forpligter vi os til at integrere de 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i vores strategi og drift samt at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål.

Gennem vores indsats og projekter i forbindelse med de seks ovennævnte fokuspunkter bidrager vi også til opfyldelsen af 13 af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er).

Læs mere om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Årsrapport og bæredygtighedsrapport

I vores Års- og bæredygtighedsrapport kan du blandt andet læse om vores grønne investeringer og vores initiativer for at bakke op om FN’s verdensmål. Læs årsrapporten og bæredygtighedsrapporten

For at styrke vores grønne agenda har vi forpligtet hele organisationen til at bakke op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om vores grønne agenda

Læs alle