Et af skridtene på vores vej mod emissionsfrie færger er, at alle fire hybridfærger på ruten Rødby-Puttgarden har fået udskiftet thrusterne, der både styrer og driver skibet fremad.

De nye thrustere giver mindre undervandsstøj og bidrager til en yderligere reduktion af CO2-udslip. Hvor meget, vi kan dæmpe undervandsstøjen, måler vi i samarbejde med den tyske miljøorganisation NABU (Naturschutzbund Deutschland).

Skibe, der afgiver mindre undervandsstøj, er til glæde for blandt andre marsvinene i Femern Bælt. Den samlede investering i nye thrustere er på 100 millioner DKK.

SH Thruster

Hybridfærger med miljøvenligere thrustere

Som den første af de i alt fire Scandlines‘ hybridfærger på ruten Rødby-Puttgarden blev M/F Schleswig-Holstein udstyret med nye thrustere i efteråret 2019. Dernæst fik M/F Deutschland nye thrustere i april 2020. I september 2021 fulgte M/F Prins Richard, og i september 2022 er thrusterne på den fjerde hybridfærge på Rødby-Puttgarden, M/F Prinsesse Benedikte, blevet udskiftet.

Hightech pull-thrustere erstatter push-thrustere

På de gamle push-thrustere sad propellerdrevet bagest, så vandet først skulle forbi thrusteren, inden det nåede til selve propellerdrevet.

Vi skifter nu til hightech pull-thrustere, hvor propellen sidder forrest på thrusteren, så der opnås et mere homogent flow gennem vandet. Hver thruster har fire propelblade, vejer 25 ton og har en diameter på 3,2 meter.

Illustration af hightech pull-thrustere

Skibe, der afgiver mindre undervandsstøj, er til glæde for blandt andre marsvinene i Femern Bælt.