Ingen større ændringer i trafikken

Vi har ikke planlagt ændringer i trafikken. Vi tager dog forbehold for pludselige uforudsete forhold, der kan

påvirke færgedriften.

Næste afgange
Husk at checke ind i havnen min. 15 minutter før afgang