Årsrapport

I årsrapporten for Scandlines koncernen finder du tal, data og fakta for det pågældende regnskabsår. 

Bæredygtighedsrapport

I vores bæredygtighedsrapport kan du blandt andet læse om vores grønne investeringer og vores initiativer for at bakke op om FN’s verdensmål.

Policy on gender equality 

I vores politik om ligestilling mellem kønnene kan du læse mere om vores initiativer for at øge andelen af kvinder på ledelsesniveau.