Årsrapport

I årsrapporten for Scandlines koncernen finder du tal, data og fakta for det pågældende regnskabsår. 

Bæredygtighedsrapport

I vores bæredygtighedsrapport kan du blandt andet læse om vores grønne investeringer og vores initiativer for at bakke op om FN’s verdensmål.

Politikker

I vores offentligt tilgængelige politikker kan du læse mere om vores initiativer for at øge andelen af kvinder på ledelsesniveau og om vores principper for dataetik.