Skulle der ske en skade på dig, dit køretøj eller rejsegods ombord på færgen, skal du anmelde det til vores personale, inden du forlader færgen.

Personalet udfylder herefter en formular med dit navn, adresse, skadetidspunkt, sted, hændelse osv.

Drejer det sig om en skade på et køretøj eller lignende, der er kaskoforsikret, skal du henvende dig til dit forsikringsselskab, der vil sørge for taksering, reparation og ansvarsspørgsmål.

Er der sket andre skader, eller vil du have råd og vejledning efterfølgende, kan du kontakte Insurance & Claims via insurance@scandlines.com.

Befordring sker i henhold til gældende maritim lovgivning og som summeret i Befordringsbestemmelserne. Rederiets ansvar er begrænset som tilladt i gældende Sølov.

Scandlines, Insurance & Claims
Færgestationsvej 5
4970 Rødby
Mail: insurance@scandlines.com