Når du grænsehandler på færgen eller i BorderShop i Puttgarden og Rostock, skal du altid overholde toldreglerne.

Ifølge toldreglerne kan du afgiftsfrit tage varer, der er købt i et EU-land, med til Danmark, så længe varerne er købt til eget brug. Det gælder alle varer inklusiv tobak, spiritus, øl og vin.

Ved eget brug forstås, at det kun er dig, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der bruger varerne.

Køb af toldfri tobak ombord er dog begrænset og kan kun ske mod forevisning af boarding card.

Varerne må ikke give anledning til formodning om, at indkøbet sker af erhvervsmæssige grunde. Som forbruger skal du derfor kunne sandsynliggøre, at varerne er til eget brug. Ved tvivlspørgsmål træffer Skat den endelige afgørelse.

Læs mere om toldregler skat.dk