Samarbejde trods krige og et delt Tyskland

I 1903 krydsede den første jernbanefærge Østersøen mellem Gedser i Danmark og Warnemünde i Tyskland. Dengang var færgen et dampskib. I dag sejler to hybridfærger på ruten – begge tilmed med et rotorsejl. Trods to verdenskrige og et delt Tyskland, der i 40 år betød yderst begrænset rejseaktivitet fra Østtyskland, bestod ruten.

I 1963 kom endnu en færgerute mellem de to lande til – Fugleflugtslinjen mellem Rødby og Puttgarden. Planen om ruten gik 100 år længere tilbage, men flere krige spændte ben for gennemførelsen. Fugleflugtslinjen blev meget populær og kunne i 1988 runde 100 millioner passagerer.

I 1989 faldt muren mellem de to tysklande, og det gav nye muligheder for samarbejde. I 1993 blev de to tyske rederier, som havde betjent øst og vest, lagt sammen til ét under navnet DFO. I Danmark blev rederiet, som DSB ejede, til et selvstændigt aktieselskab i 1995, og i 1997 ændrede rederiet navn fra DSB Rederi til Scandlines.

Efterhånden som økonomien i de tidligere østlande voksede, fik den østlige rute mellem Gedser og Warnemünde desuden en stor opblomstring. I 1995 blev ruten lagt om fra Warnemünde til den nærliggende havn i Rostock.

MF Prinsesse Alexandrine Warnemuende Billede Arkiv Dansk Færgehistorisk Selskab

Dampfærgen Danmark under indsejling til Warnemünde en dag i 1938. Foto: Karl Eschenburg

Fælles dansk-tysk investering i nye færger

I 1997 ledte det stærke samarbejde mellem de to lande til en fælles investering i fire nye færger til Fugleflugtslinjen. To færger blev leveret fra dansk side og to fra tysk side. Alle fire færger er dobbeltender-færger. De sejler lige godt begge veje og skal ikke vende, hvilket gjorde ruten meget mere effektiv end tidligere.

Grundlæggende er de fire færger ens, men kigger man nærmere efter, kan man se forskelle i designet både ude og inde. Man kan også høre forskel. De to tyske færger sejler under tysk flag og har tysk besætning. De to danske færger sejler under dansk flag og har dansk besætning.

Fra to statsejede rederier til ét privat

I 1998 fusionerede de to rederipartnere, danske Scandlines A/S og tyske DFO, til selskabet Scandlines AG. Ejerne var det danske Transport- og Energiministerium og Deutsche Bahn. I 2007 blev Scandlines privatiseret.

Kurs mod zero direct emissions færger 

I 2013 blev det første konkrete skridt mod færger uden direkte emissioner taget, da Rødby-Puttgarden færgen M/F Prinsesse Benedikte blev bygget om til hybridfærge for at nedsætte CO2-udslippet. Hybridsystemet ligner det, vi kender fra hybridbiler, hvor benzin eller diesel bliver kombineret med strøm. Ombygningen blev en succes, og allerede i 2014 blev de tre øvrige passagerfærger på ruten bygget om til hybrid.

Med de gode resultater fra færgerne på Rødby-Puttgarden blev også de nye færger til Gedser-Rostock bygget som hybridfærger. I 2016 blev verdens på det tidspunkt største hybridfærger M/F Berlin og M/F Copenhagen indsat på ruten.

Copenhagen Rotorsejl SCL History

I 2020 blev næste skridt på den grønne rejse taget. Under vandet gav nye thrustere (thrustere driver skibet frem) på to af de fire passagerfærger på Rødby-Puttgarden mindre undervandsstøj og lavere CO2-udslip. I 2021 og 2022 har de sidste to passagerfærger på ruten fået samme type thrustere. På ruten Gedser-Rostock sender et rotorsejl på hybridfærgerne M/F Copenhagen og M/F Berlin, som yderligere reducerer færgernes CO2-udslip, et meget tydeligt signal om vores kurs mod emissionsfrie færger.

Se film om Fugleflugtslinjens indvielse i 1963

Scandlines er baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde gennem mere end 100 år.