Som SMILE-medlem kan du fortsat bruge point på færgebilletter, mad og drikke ombord og køb af varer på færgen og i BorderShop – præcis som du er vant til. Men vi opdaterer reglerne for optjening af point, herunder at:

 • Satsen for optjening af point på færgebilletter, køb af mad/drikke og varer ombord samt køb af varer i BorderShop sænkes (se punkt 5 i opdaterede medlemsvilkår)
 • SMILE-point udløber automatisk efter to år, hvis de ikke er blevet brugt (se punkt 8 i opdaterede medlemsvilkår)
 • Det er ikke længere muligt at efterregistrere point
 • SMILE+ lukkes, og eksisterende SMILE+ medlemmer kan ikke forny SMILE+ (se punkt 4 i opdaterede medlemsvilkår)

Dit SMILE-medlemskab koster stadig ikke noget og fortsætter automatisk, så du behøver ikke gøre noget. Ønsker du ikke at acceptere de opdaterede medlemsvilkår, skal du senest 30. april 2023 opsige dit medlemskab under punktet ’Medlemsinfo’ (Slet min profil) på SMILE websitet eller under punktet ’DINE PROFILOPLYSNINGER’ (Jeg vil gerne slette min SMILE konto) i Scandlines appen.

Se de opdaterede medlemsvilkår

 • Når du tilmelder dig SMILE-programmet accepterer du nedenstående medlemsvilkår.

  1. Kortudsteder

  Aftaleparten og det selskab, der udsteder SMILE-kortet, er Scandlines Danmark ApS (herefter ”Scandlines”).

  2. Beskrivelse af SMILE

  SMILE-kortet er et medlemskort uden kreditfunktion. SMILE-programmet giver dig mulighed for at optjene point baseret på køb af varer og tjenester, som du foretager på www.scandlines.dk og øvrige Scandlines-hjemmesider, på Scandlines’ billetkontorer, om bord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops. SMILE-kortet giver dig desuden ret til særlige medlemsfordele og medlemstilbud fra Scandlines og Scandlines’ eventuelle samarbejdspartnere.

  3. Medlemskab

  Alle personer over 18 år kan få et SMILE-kort (personer med bopæl i Sverige skal dog være over 20 år). Efter anmodning fra Scandlines skal alder og bopæl kunne dokumenteres.

  SMILE-kortet er personligt og må ikke overdrages til andre. Kortet er kun tilgængeligt for privatpersoner, og det gælder ikke for virksomheder. Et SMILE-medlemskab kræver, at du har en gyldig e-mailadresse, da medlemskabet er baseret på elektronisk kommunikation.

  Du kan tilmelde dig SMILE-programmet på vores hjemmeside på www.scandlines.dk/smile. Det er også muligt at tilmelde sig SMILE-programmet via Scandlines-appen, som kan hentes i Google Play eller i App Store.

  4. Medlemskabsniveauer

  SMILE-programmet har to medlemskabsniveauer, SMILE og SMILE+ (herefter benævnes begge medlemskaber samlet ”SMILE”, medmindre der udtrykkeligt skelnes mellem de to medlemskabsniveauer). Nye og eksisterende medlemmer kan ikke længere tilmelde sig SMILE+-programmet. Programmet forbliver dog aktivt, indtil eksisterende  SMILE+-medlemskaber automatisk udløber 12 måneder efter den seneste købsdato af SMILE+-medlemskabet. Efter udløbet af SMILE+-medlemskabet, fortsætter medlemskabet som et SMILE-medlemskab.

  Så længe du har et SMILE+-medlemskab, optjener du ekstra point, når du handler om bord på vores færger og i BorderShop. Når du køber billetter, optjenes der ingen ekstra point – uanset billettype.

  Yderligere oplysninger om SMILE-programmets fordele findes på www.scandlines.dk/smile.

  5. Optjening af point

  Point kan optjenes ved brug af Scandlines-appen eller SMILE-kortet i forbindelse med køb af varer og tjenester på www.scandlines.dk og øvrige Scandlines-hjemmesider, på Scandlines’ billetkontorer, om bord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops. Der kan dog ikke optjenes point på køb af billetter til Helsingør-Helsingborg-ruten, landgangsbilletter, cykelbilletter, busbilletter, lastbilbilletter, magasiner, aviser og tobaksvarer.

  De gældende satser for optjening af point for alle produkter kan til enhver tid findes på scandlines.dk/smile.

  Hvert point har en værdi på DKK 0,01, og der optjenes 0,5 point pr. DKK 1 brugt på ovennævnte køb.

  Der optjenes ikke point på gebyrer, tillægsgebyrer osv.

  Point optjenes ved at fremvise SMILE-kortet eller ved at bruge SMILE-sektionen i Scandlines-appen i forbindelse med betaling eller automatisk ved køb på Scandlines’ hjemmesider, når du er logget ind som SMILE-medlem.

  Du kan tjekke status for dine SMILE-point på www.scandlines.dk/smile eller direkte i SMILE-sektionen i Scandlines-appen.

  6. Anvendelse af point

  SMILE-point kan anvendes til betaling af billetter, til at handle for om bord på Scandlines’ færger og i Scandlines’ BorderShops.

  Point kan anvendes i kombination med kontant betaling, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

  Du kan anmode om at få udbetalt dine point i overensstemmelse med lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Betalingsloven) i en periode på op til et år efter udløbet af de pågældende point. Scandlines opkræver et kontant gebyr, der p.t. er DKK 25 pr. kontant udbetaling, medmindre der anmodes om udbetaling efter udløbet af point. Billetter købt for point eller en kombination af point og kontanter kan ændres og refunderes i henhold til de regler for ændring og refundering, der gælder for den pågældende billettype.

  Hvis du har købt en billet for en kombination af point og kontanter, og du ønsker at ændre denne billet eller anmode om refundering, skal du være opmærksom på, at alle point, der er brugt til at købe billetten, vil blive refunderet forud for kontante beløb. 
  Der optjenes ikke point, når du anvender SMILE-point til et køb.

  SMILE Point-billetten
  Som en særlig fordel for SMILE-medlemmer kan du købe en SMILE Point-billet, når du har optjent 25.000 point. Der gælder særlige betingelser for billetten: 

  - Billetten købes for 25.000 point og har en værdi af DKK 549.
  - Billetten kan ikke bookes om, og der kan ikke tilkøbes afbestillingsservice.
  - Billetten kan refunderes inden for 24 timer i henhold til de gældende billetbetingelser.
  - Billetten kan kun købes online, og du får først adgang til den, når du har optjent 20.000 point eller mere. 
  - Prisen på billetten gælder uanset om det er til Gedser-Rostock eller Rødby-Puttgarden og uanset sæson.
  - Der betales et gebyr på DKK 25 for køb af billetten. Gebyret refunderes ikke ved en eventuel refundering af billetten.
  - Har du mellem 20.000 og 24.999 point, har du mulighed for at købe ekstra point. Se punkt 7 nedenfor.

  SMILE Point-returbilletten
  Hvis du har købt en SMILE Point-billet, har du også mulighed for at købe en SMILE Pointreturbillet. Der gælder følgende betingelser for billetten:

  - Billetprisen er DKK 549. 
  - Billetten kan ikke bookes om, og der kan ikke tilkøbes afbestillingsservice.
  - Billetten kan refunderes inden for 24 timer i henhold til de gældende billetbetingelser.
  - Billetten kan kun købes online og vil kun være tilgængelig for dig, hvis du har valgt en SMILE Point-billet på udrejsen.
  - Prisen på billetten gælder uanset om det er til Gedser-Rostock eller Rødby-Puttgarden og uanset sæson.

  7. Køb af SMILE point

  Du har mulighed for at tilkøbe SMILE point i tre forskellige pakker, hvis du allerede har optjent mellem 20.000 og 24.999 point og gerne vil købe en SMILE Point-billet. Point kan købes i følgende pakker:

  1.000 point = DKK 75
  2.500 point = DKK 125
  5.000 points = DKK 240

  Point kan købes på scandlines.dk eller scandlines.se. Købte point kan ikke fortrydes.

  8. Gyldighed og forældelse af point

  Point, der er optjent, før dit SMILE-kort er blevet aktiveret ved tilmelding, jf. punkt 3, er kun gyldige, såfremt aktivering og registrering af SMILE-kortet foretages inden for 4 uger fra tidspunktet for optjening.

  Optjente point forældes, hvis de ikke anvendes inden for 24 måneder fra datoen for den pågældende optjening.

  9. Andre fordele

  Foruden muligheden for at optjene point giver SMILE-medlemskaberne en række yderligere fordele. De til enhver tid gældende fordele er beskrevet på www.scandlines.dk/smile.

  10. Ophør af medlemskab; sletning af SMILE-konto; ophør af SMILE-programmet

  Du kan til enhver tid slette din SMILE-konto eller opsige dit SMILE-medlemskab ved at sende os en e-mail med din opsigelse til scandlines@scandlines.com, eller ved at logge ind på din brugerkonto på vores hjemmeside eller i appen. Når du sletter din SMILE-konto eller opsiger dit medlemskab, udløber dine point med det samme. I tilfælde af en sådan sletning eller opsigelse er du forpligtet til at destruere dit SMILE-kort eller returnere det til Scandlines.

  Scandlines kan til enhver tid bringe SMILE-programmet til ophør med én måneds skriftligt varsel. Hvis Scandlines vælger at bringe SMILE-programmet til ophør, vil alle optjente point udløbe samtidig med, at SMILE-programmet ophører. Meddelelse om et sådant ophør vil blive givet til medlemmerne via e-mail, og Scandlines vil også gøre disse oplysninger tilgængelige på www.scandlines.dk.

  Såfremt SMILE-programmet i henhold til gældende lovgivning, en domstolsafgørelse, et påbud fra en offentlig myndighed eller lignende skal bringes til ophør, træder et sådant ophør i kraft med det samme uden forudgående varsel, og alle optjente point udløber samtidig med et sådant ophør af SMILE-programmet, uden at dette giver medlemmerne ret til nogen form for kompensation fra Scandlines.

  11. Misbrug og ekskludering

  Scandlines forbeholder sig ret til permanent at ekskludere et medlem fra SMILE-programmet i tilfælde af misbrug af medlemskabet. I tilfælde af misbrug vil allerede optjente, men ubrugte point på medlemmets konto straks blive slettet, og medlemmet vil blive ekskluderet fra SMILE-programmet. I tilfælde af misbrug forbeholder Scandlines sig ret til at nægte medlemmet adgang til Scandlines’ og Scandlines-koncernens* forretningssteder.

  Eksempler på misbrug kan være: Ulovlig adfærd som f.eks. bedrageri eller forsøg herpå, uacceptabel adfærd over for Scandlines og virksomheder i Scandlines-koncernen*, Scandlines’ samarbejdspartnere, medarbejdere eller passagerer, overtrædelse af nærværende medlemsvilkår og betingelser for SMILE-programmet eller enhver anden adfærd, der efter Scandlines’ opfattelse betragtes som umoralsk eller uetisk.

  Scandlines forbeholder sig desuden ret til at annullere optjeningen af point i forbindelse med aflyste bookinger, eller hvis medlemmet har brugt medlemskabet på en upassende måde.

  Såfremt et medlem ekskluderes fra SMILE-programmet, er medlemmet forpligtet til at udlevere SMILE-kortet til Scandlines på forlangende eller til at returnere kortet til Scandlines så hurtigt som muligt.

  12. Mistede kort

  Hvis du mister eller får stjålet dit SMILE-kort, bedes du straks spærre dit kort på www.scandlines.dk/smile. Point, der i mellemtiden er brugt fra et mistet eller stjålet SMILE-kort, betragtes som brugt og vil ikke blive refunderet. 

  Det er altid muligt at finde dit SMILE-kort ved at downloade Scandlines-appen i Google Play eller App Store. Bemærk venligst, at du skal logge ind for at finde dit SMILE-kort. 

  13. Personoplysninger

  Scandlines og relevante selskaber i Scandlines-koncernen* er ansvarlige for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med de relevante og gældende ufravigelige regler om beskyttelse af personoplysninger samt med vores Privatlivspolitik, som du kan finde på www.scandlines.dk/betingelser/privatlivspolitik. Scandlines og de relevante selskaber i Scandlines-koncernen* er dataansvarlige i henhold til de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

  14. Øvrige betingelser

  Gældende regler og betingelser for Scandlines’ produkter og tjenester gælder også for alle produkter og tjenester, der er omfattet af SMILE-programmet, eller som helt eller delvist er betalt med point. For rejser købt for point gælder således Scandlines befordringsbestemmelser og salgsbetingelser. Disse betingelser findes på www.scandlines.dk

  Scandlines forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt og efter eget skøn at ændre eller revidere disse medlemsvilkår med én måneds varsel. Medlemmerne vil blive underrettet pr. e-mail om alle væsentlige ændringer af disse medlemsvilkår. Sådanne ændringer betragtes som godkendt, hvis du fortsætter med at bruge dit SMILE-kort, eller hvis SMILE-medlemskabet ikke opsiges senest én måned efter meddelelsen. Der vil blive gjort særlig opmærksom på disse konsekvenser i meddelelsen. Hvis et medlem ikke kan acceptere ændringerne, vil medlemskabet blive bragt til ophør i henhold til punkt 10 i disse medlemsvilkår.

  Såfremt en eller flere bestemmelser i disse medlemsvilkår findes ugyldige af en kompetent myndighed eller domstol, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige punkter i disse medlemsvilkår. 

  Disse medlemsvilkår erstatter alle tidligere versioner af medlemsvilkår for SMILE.

  15. Lovvalg

  Enhver tvist i forbindelse med disse medlemsvilkår er underlagt dansk lovgivning og skal afgøres af de danske domstole efter dansk ret. 

  *Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH og Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH.

  1. marts 2023

Se svar på en række spørgsmål om opdateringen af medlemsvilkår herunder. Du kan også kontakte kundeservice på 33 15 15 15 hverdage kl. 8:00-16:00 og lørdage kl. 9:00-17:00 eller skrive til os på scandlines@scandlines.com

FAQ

 • Vi opdaterer medlemsvilkårene for at gøre SMILE enklere.

  Som SMILE-medlem kan du fortsat bruge dine point på færgebilletter, mad og drikke ombord og køb af varer på færgen og i BorderShop.

  Opdateringen gælder primært optjening af point på færgebilletter og køb ombord eller i BorderShop. Her vil du fra 1. maj 2023 optjene det samme på alle typer billetter, køb af mad/drikke og varer ombord samt i BorderShop: 0,5 point pr. 1 kr.

  Samtidig udløber dine point automatisk, hvis du ikke bruger dem inden for to år.

 • Vi har opdateret SMILE for at gøre programmet enklere og lettere at forstå. Det indebærer også, at vi lukker SMILE+.

  Du vil stadig være SMILE+ medlem, til din nuværende SMILE+ periode udløber.

  Til gengæld vil vi fremover give alle adgang til stærke kampagnerabatter som fx de PRISBASKER tilbud i BorderShop, vi allerede har lanceret.

 • Du optjener stadig samme antal point, når du handler i BorderShop og ombord på færgen. Vi har nemlig fastholdt din SMILE+ optjening, selvom vi har sænket den generelle sats for pointoptjening.  

  Så resten af din periode vil du optjene det samme antal point, som du plejer, altså 1-2 point pr. 1 kr.

 • Hvis du ikke ønsker at acceptere de opdaterede medlemsvilkår, skal du senest 30. april 2023 opsige dit medlemskab under punktet ’Medlemsinfo’ (Slet min profil) på SMILE websitet eller under punktet ’DINE PROFILOPLYSNINGER’ (Jeg vil gerne slette min SMILE konto) i Scandlines appen.

  Vær opmærksom på, at når du sletter din profil, kan du ikke længere benytte dine fordele eller optjene og bruge point. Dine opsparede point vil også blive slettet.

 • Nej, hvert enkelt point har fortsat samme værdi.

 • Dem sker der intet med. De ændrer ikke værdi, og du kan bruge dem til delbetaling af færgebillet, til køb af mad og drikke ombord eller når du handler i BorderShop – præcis som før.

  Dine point udløber dog nu automatisk, hvis du ikke har brugt dem inden for to år.

 • De opdaterede vilkår gælder fra og med 1. maj 2023, så har du købt en færgebillet inden da som SMILE-medlem, optjener du point efter de gamle regler.

 • Nej. Efter 1. maj 2023 kan du kun optjene point, når du bruger dit SMILE-kort ved køb af færgebillet, eller når du handler ombord eller i BorderShop – så husk kortet, når du rejser!

  Du kan altid finde dit SMILE-kort i appen. 

 • Vi vil gerne gøre SMILE enklere. Derfor har vi opdateret nogle af reglerne omkring point.

  Du kan altid se dine optjente point – og hvornår de udløber – ved at logge ind på SMILE websitet. Vær opmærksom på, at pointene kan have forskellig udløbsdato.

 • Ja, alle tre særlige færgebilletter til SMILE-medlemmer findes stadig:

  SMILE 1-dagsbilletten

  SMILE Point billetten

  Happydays billetten

 • Ja, som SMILE-medlem kan du stadig få 20% rabat på færgebilletten, når du køber et Happydays-ophold.

 • Ja! Der vil fortsat være specielle SMILE tilbud. Fx fordelagtige SMILE færgebilletter og specielle tilbud i BorderShop.

 • Vi planlægger nye stærke kampagnerabatter i 2023 – og vi er faktisk allerede i gang.

  For eksempel har vi lanceret nye PRISBASKER tilbud i BorderShop.

 • Du kan altid se de aktuelle tilbud på: www.bordershop.com/dk/prisbasker