Definition af længde af køretøj

Med længde af køretøj mener vi den totale længde af dit køretøj inklusiv trailer, campingvogn eller monterede cykler eller bagagebokse bagpå.

Du skal måle den totale længde, når trailer, campingvogn mv. er monteret bag på dit køretøj. Det er ikke nok at lægge længden af din trailer sammen med længden af dit køretøj.

Hvis den samlede længde på dit køretøj er længere, end du har forudbestilt, kan vi ikke garantere dig en plads på din bookede afgang. Er afgangen udsolgt, er det nemlig svært at finde plads på bildækket.

De 5 længdekategorier for køretøjer

Vi inddeler køretøjer i fem længdekategorier. Kategorierne beskriver den samlede længde af dit køretøj. Det vil sige, at har du en trailer eller campingvogn med, skal du måle længden, når traileren eller campingvognen er monteret.

De fem længdekategorier er:

  • Op til 6 meter
  • 6 til 8 meter
  • 8 til 10 meter
  • 10 til 12 meter
  • Over 12 meter
Du skal måle den totale længde, når trailer, campingvogn mv. er monteret bag på dit køretøj

Generelle regler for alle køretøjer

(undtaget køretøjer til erhvervsmæssig varetransport)

Personbilspriser gælder for biler, autocampere samt biler med campingvogn eller trailer, som overholder følgende kriterier:

  • Priserne gælder for køretøjer op til 6 m længde
  • Indregistreret til max. 9 passagerer
  • Tilladt totalvægt på max. 3500 kg
  • Lovligt forsikrede

Køretøjer (inkl. campingvogne eller påhængsvogne) over 6 m længde, og hvor det trækkende køretøj har en max. tilladt totalvægt på max. 3500 kg, opkræves i henhold til den pågældende køretøjs- og længdekategori.

Autocampere (uanset vægt) opkræves i henhold til personbilstaksterne, såfremt køretøjet (jf. indregistreringsattest) er indregistreret som en autocamper.

Motorcykler, knallerter samt EU-godkendte 3-hjulede knallerter er inkl. max. 3 personer og sidevogn (maks. 2,5 m lang). Hvis motorcyklen er større, bliver det klassificeret som en bil.

Quads er klassificeret som en motorcykel.

Trikes og Smarts er klassificeret som personbiler.

Vi måler dit køretøj for at sikre dig plads på færgen

Når du booker færgebillet, er det meget vigtigt for os at vide, hvor langt dit køretøj er.

På en almindelig færgeoverfart skal der være plads til mange køretøjer, og derfor skal vi kende længden på alle køretøjer, der skal ombord. På den måde sikrer vi, at der er plads til dig på den ønskede afgang.

Hvordan vi måler dit køretøj

Vi måler dit køretøj fra fronten til den bagerste del inklusiv alle former for monterede objekter. Det betyder, at hvis du eksempelvis har cykler eller en bagageboks monteret bagpå, så skal de medregnes, når du måler længden af dit køretøj.

Har du trailer eller campingvogn med på færgen, skal du måle hele køretøjet, når traileren eller campingvognen er monteret. Det er ikke nok fx at måle traileren og tilføje det til længden af din bil.

Specielle regler

Ud over de generelle regler er der nogle få specielle regler, der gælder, hvis du kører i en varevogn, eller hvis dit køretøj på nogen måde afviger fra de ovenstående specifikationer.

Varevogne

Varevogne tariferes som personbiler såfremt registreringsattesten er forsikret som en bil med maksimalt 9 personer, med en max totalvægt på 3.500 kg og en max længde på 6 meter, og som overholder alle gældende juridiske forskrifter.

Varevogne over 6 meters længde med en max totalvægt på 3.500 kg tariferes som personbil med trailer over 6 meter iht. ovenstående længde-kategorier.

Afvigelser fra ovenstående specifikationer

For køretøjer, som afviger fra de ovenstående regler, gælder vores bus- og/eller fragtpriser.