§ 1 - INDLEDNING

Vi - Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser – Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH og Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (i det følgende “Scandlines”) - lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger. Scandlines har derfor truffet foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU's Persondataforordning (”Persondataforordningen”).  Enhver henvisning til EU’s Persondataforordning skal også forstås som en henvisning til gældende national databeskyttelseslovgivning.

Scandlines er den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, dvs. hvis du indgår en aftale, den respektive partner du har kontakt med; og hvis du besøger vores hjemmeside, den anførte operatør af hjemmeside; og ved SMILE-programmet, Scandlines Danmark ApS. Du finder kontaktoplysninger på Scandlines nederst på denne side. For Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH og Scandlines Bordershop Rostock GmbH er der udpeget en ekstern databeskyttelserådgiver. Du finder kontaktoplysninger på den eksterne databeskyttelsesrådgiver nederst på denne side.

Denne erklæring om databeskyttelse angiver hvilke personoplysninger, der vil blive indsamlet, når du bestiller billetter eller andre tjenester, tilmelder dig Scandlines’ loyalitetsprogram, SMILE, og når du bruger de websteder, vi driver i Scandlines. Pr. 15. februar 2022 driver vi følgende hjemmesider: scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines-freight.com, bordershop.com (i det følgende samlet benævnt ”webstedet”).

Denne erklæring om databeskyttelse angiver også formålet med behandlingen af dine personoplysninger og forklarer, hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger omfatter eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, IP-adresse og alle øvrige oplysninger, som kan føres tilbage til dig.

§ 2 - INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Bestilling af billetter og andre tjenester

Når du bestiller en billet eller en anden tjeneste hos Scandlines, kan vi indsamle visse personoplysninger om dig. Disse data kan omfatte:

 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Fysisk adresse
 • Detaljer om dit køb (såsom kvaliteten og kvantiteten af dit køb, hvornår du købte det osv.)
 • Oplysninger om, hvorvidt du har brug for særlig hjælp i forbindelse med at modtage vores ydelser
 • Nummerplade (hvis du vælger at benytte en nummerplade som (betalings-)identifikation).

Disse data bruges udelukkende til at opfylde vores kontrakt med dig (jf. artikel 6 1 (b) i Persondataforordningen) og vil blive slettet, efter at de gensidige rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale er blevet forældet, samt vores juridiske forpligtelser til at beholde disse data (jf. artikel 6 (1) (c) i Persondataforordningen).

Brug af webstedet

Hver gang du går ind på webstedet, vil din browser rent teknisk overføre følgende oplysninger til os: 

 • den side fra hvilken der anmodes om filen, 
 • navn og filkatalog, hvori filen kan findes, 
 • dato og tidspunkt for anmodningen,
 • mængden af overførte data, 
 • status på adgang (overførsel af fil, fil ikke fundet, osv.),
 • en beskrivelse af den anvendte type webbrowser,
 • klientens IP-adresse.

Disse oplysninger vil alene blive anvendt til at muliggøre den tekniske drift af webstedet og anvendes af os alene til statistiske formål. Denne anvendelse er berettiget i henhold til artikel 6(1)f i Persondataforordningen, idet den er nødvendig for at forfølge legitime interesser i at levere, drive og forbedre webstedet. Disse oplysninger vil ikke blive opbevaret på en måde, så de kan henføres til en bestemt person, og de vil ikke blive kombineret med andre datakilder. Din IP-adresse vil omgående blive slettet efter dit besøg på webstedet.

Hvor der er mulighed for at indtaste personoplysninger på vores websted (som angivet i § 4), særligt når der bestilles billetter, øvrige tjenester eller ved generelle forespørgsler, kan du gøre dette på frivillig basis. Scandlines anvender alene dine personoplysninger til at opfylde de respektive formål; det vil sige opfyldelsen af en kontrakt (jf. artikel 6(1) (b) i Persondataforordningen) eller for at fremkomme med oplysninger, der anmodes om (jf. artikel 6(1) (b) eller (f) i Persondataforordningen), medmindre du har givet os dit separate, udtrykkelige samtykke til en mere omfattende brug af oplysningerne. 

Browsing-adfærd
Oplysninger om din browsing-adfærd på Scandlines' websted spores via cookies og pixels. Scandlines indhenter dit samtykke før brugen af cookies til at spore din adfærd på vores websted. 
For at få yderligere oplysninger om brugen af cookies og pixels, henviser vi til vores cookie-politik på cookies policy.

§ 3 SMILE-PROGRAMMET

Nedenfor finder du informationer om de personoplysninger, der behandles, når du er medlem SMILE-fordelsprogrammet. 

SMILE-programmet udbydes af Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. sal, 1561 Copenhagen V, Danmark. 

Scandlines Danmark ApS er ansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger i SMILE-programmet og at denne håndtering foretages i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Scandlines Danmark ApS er den dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Persondataforordningen. 

Ved at blive medlem af SMILE-programmet, behandler vi følgende data: 

Kategorier af personoplysninger, vi behandler

Scandlines behandler følgende kategorier af ufølsomme personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (såsom navn, e-mail, adresse)
 • Rejsehyppighed 
 • Browsing-adfærd (forudsat at vi har indhentet dit forudgående samtykke) 
 • Købshistorik over køb foretaget via dit SMILE-kort (pris, sted og antal produkter)
 • Din kommunikationshistorik med Scandlines.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger 


Tilmelding og Køb

Scandlines registrerer og anvender de oplysninger, der kræves udfyldt på SMILE-tilmeldingsformularen. På SMILE-tilmeldingsformularen bliver du bedt om at afgive dit navn, din e-mailadresse, din bopælsadresse, dit telefonnummer, og hvor hyppigt du rejser. 

Scandlines registrerer og anvender oplysninger vedrørende dine køb (pris, sted og antal produkter) foretaget med dit SMILE-kort. 

Scandlines behandler ovennævnte personoplysninger for at opfylde sine forpligtelser over for dig; nemlig oprettelsen af din konto og beregning af SMILE-point. Retsgrundlaget for denne behandling følger af artikel 6(1)(b) i Persondataforordningen.

Derudover vil svar på Scandlines’ spørgsmål vedrørende dine køb og øvrige oplysninger, som du måtte afgive til Scandlines i forbindelse med køb, blive registreret og anvendt til at opdatere Scandlines’ viden om kundepræferencer, som giver Scandlines mulighed for at forfølge sine legitime interesser i at yde bedre service til dig, herunder at sende målrettet markedsføring til dig.

Retsgrundlaget for denne behandling fremgår af reglen om interesseafvejning i artikel 6(1)(f) i Persondataforordningen. Bemærk venligst at du har ret til at gøre indsigelse mod Scandlines’ behandling af dine personoplysninger på baggrund af reglen om interesseafvejning og til direkte markedsføringsformål. Se “DINE RETTIGHEDER” nedenfor. 

Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig SMILE-programmet, kan du afgive separat og udtrykkeligt samtykke til brugen af dine personoplysninger til at fremsende nyhedsbreve via e-mail. Disse nyhedsbreve vil blandt andet indeholde rejsetips, oplysninger om nye produkter og nye fordele samt invitationer til at deltage i konkurrencer. Samtykke til fremsendelse af nyhedsbreve er baseret på de oplysninger, vi har indsamlet i din brugerkonto. Såfremt du herefter vælger at afmelde modtagelsen af elektronisk post fra os, vil du alene modtage to årlige servicemails fra SMILE, der angiver din pointsaldo og oplysning om, hvornår dine point udløber.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve er derfor dit samtykke, jf. artikel 6(1)(a) i Persondataforordningen. Dine rettigheder er beskrevet under § 12 nedenfor.

SMILE Markedsføring
Scandlines anvender dine personoplysninger til markedsføring af vores produkter og tjenester samt til at gennemføre kundeundersøgelser. 

I denne sammenhæng kan dine personoplysninger blive delt med udbydere af sociale medier (f.eks. Facebook) udelukkende med det formål at markedsføre Scandlines' produkter og tjenester via de sociale medier.  Dine rettigheder er beskrevet under § 12 nedenfor.

§ 4 – MARKEDSFØRING GENERELT OG KUNDETILFREDSHED / KUNDEFEEDBACK

I forbindelse med markedsføring uden for vores SMILE-loyalitetsprogram, kan vi fra tid til anden udsende markedsføringsmateriale baseret på generelle kundedata (kontaktoplysninger), som vi kan have indsamlet hos tredjeparter. I dette tilfælde er brugen af dine personlige data begrundet i legitime interesser i at markedsføre vores produkter og tjenester, jf. artikel 6 (1) (f) i Persondataforordningen. Du har dog til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores markedsføring, eller kræve sletning af dine personoplysninger, fra enhver af vores markedsførings-databaser. Det samme gælder enhver anden rettighed nævnt i denne privatlivspolitik.

Som en del af Scandlines kundetilfredshedsprogram vil vi fra tid til anden udsende en kundetilfredshedsundersøgelse eller invitation til kundefeedback baseret på generelle kundedata. I dette tilfælde er brugen af dine personlige data begrundet i legitime interesser i at forbedre vores produkter og tjenester, jf. artikel 6 (1) (f) i Persondataforordningen.

§ 5 – KONKURRENCER

I dette afsnit finder du yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du deltager i en konkurrence, vi arrangerer.

Kategorier af persondata, som vi behandler i disse tilfælde, vil være følgende:

- Kontaktdata (såsom navn, e-mail, adresse, telefonnummer) og
- Eventuelle korrespondance med Scandlines

Formålet med behandlingen er at trække en vinder af konkurrencen og kontakte vinderen eller offentliggøre vinderens navn, afhængig af de gældende konkurrencebestemmelser.

Scandlines registrerer og behandler ovenstående personoplysninger baseret på dine og Scandlines' legitime interesser, jf. artikel 6 (1) (f) i Persondataforordningen, især for at kunne kontakte dig, hvis du har vundet konkurrencen, samt overholdelse af vores retlige forpligtelser som Scandlines er underlagt i forbindelse med konkurrencer og overrækkelse af præmier til vinderen.

§ 6 – MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER FÆLLES DATAANSVAR

Scandlines deler dine personoplysninger med selskaber i Scandlines-koncernen (det vil sige de selskaber, der er angivet i § 1 ovenfor) til ovennævnte formål, herunder tildeling af SMILE-point baseret på dine køb foretaget hos et Scandlines-selskab. 

Scandlines kan også dele dine personoplysninger med andre samarbejdspartner, hvis dette er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den aftale du har indgået (f.eks. videregiver vi oplysninger om din nummerplade til Øresundsbroen, hvis du vælger at benytte en nummerplade som (betalings-)identifikation).

Scandlines kan også dele dine personoplysninger med de sociale medier, såsom Facebook, med det formål at foretage markedsføring via disse medier, og fra tid til anden agere som fælles dataansvarlig med udbydere af sociale medier, f.eks. ved tilrettelæggelse af konkurrencer (jf. § 5), eller for at vise skræddersyet markedsføring (jf. § 3). I dette tilfælde har Scandlines indgået en aftale om fælles dataansvar med udbyderne af de sociale medier. For Facebook kan du se aftalen under https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Når Scandlines agerer som fælles dataansvarlig, gælder alle rettigheder beskrevet i denne privatlivspolitik fuldt ud også for denne databehandling. 

Scandlines kan også antage tredjeparter til opbevaring og behandling af dine personoplysninger på vores vegne, f.eks. hosting-udbydere, gennemførelse af undersøgelser og Google Analytics (se også § 10 nedenfor). Sådanne modtagere fungerer som databehandlere i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og kan alene behandle dine personoplysninger i henhold til vores dokumenterede instrukser. Scandlines har sikret sig, at sådanne tredjeparter har implementeret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Hvis vi modtager en anmodning herom fra myndigheder eller domstolene, kan vi videregive personoplysninger om dig, hvis og når det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, jf. artikel 6(1)(c) i Persondataforordningen.

§ 7 - OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Scandlines anvender tredjeparts datahosting-selskaber uden for EU/EØS, f.eks. i USA, til at opbevare og behandle de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. 

Alle dataoverførsler til sådanne tredjeparter vil ske i henhold til en skriftlig kontrakt mellem os og den pågældende tredjepart for at sikre overholdelsen af EU's Persondataforordning. Kontrakten vil i reglen blive indgået på baggrund af EU-kommissionens standard kontraktbestemmelser. Alternativt eller i tillæg, vil vi implementere andre og supplerende garantier for at sikre beskyttelsen af persondata. 
 
Denne tredjepart er alene bemyndiget til at behandle personoplysninger i henhold til vores instrukser. 

Du kan til enhver tid anmode om at modtage en kopi fra Scandlines af de databeskyttelsesgarantier, der er afgivet af den pågældende tredjepart, samt en kopi af de pågældende data, som vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har indikeret.

§ 8 – OPBEVARINGSPERIODER

Oplysninger, som du har afgivet til os via webstedet, vil generelt blive opbevaret i den periode, der kræves for at opfylde kontrakten med dig eller for at svare på din forespørgsel. Hvor det ifølge lovgivningen kræves, at vi opbevarer oplysningerne i længere tid, kan dine oplysninger blive opbevaret i en længere periode for at overholde disse forpligtelser, også i tilfælde, hvor der er en individuel legitim interesse (f.eks. i tilfælde af en retstvist).

Oplysninger om dine SMILE-point for køb vil blive slettet et år efter deres forældelse, jf. punkt 9 i betingelserne for SMILE-programmet. Du kan se betingelserne for SMILE-programmet her: www.scandlines.dk/betingelser.

Oplysninger om navn, e-mailadresse, bopælsadresse, telefonnummer og rejsehyppighed opbevares i et år efter, at de sidste point på din konto er blevet forældet, eller dit medlemskab er blevet opsagt, medmindre du på et tidligere tidspunkt specifikt har bedt os slette oplysningerne. 

Oplysninger om bestilling af billetter og andre tjenesten (jf. § 2) opbevares i 5 år efter det regnskabsår, hvor du har købt billetten eller tjenesten.

Oplysninger købt til direkte markedsføring (jf. § 4) slettes efter at have udsendt direkte markedsføringsmaterialet.

Oplysninger modtaget i forbindelse med konkurrencer (jf. § 5) slettes efter du eventuelt har modtaget din konkurrencepræmie, dog senest efter tre måneder.

For så vidt angår din ret til at modtage oplysninger, få foretaget rettelser, sletning eller blokering gælder bestemmelserne i § 12 nedenfor. Såfremt du anmoder Scandlines om at slette alle dine oplysninger, og såfremt det som følge heraf ikke længere er muligt at opretholde medlemskabet uden disse oplysninger, gælder opsigelsesreglerne i punkt 11 i betingelserne for SMILE-programmet. 

§ 9 - RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

I det omfang Scandlines behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. ovenfor, kan du til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage.

Når du trækker dit samtykke tilbage, betyder det sædvanligvis, at Scandlines ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medmindre Scandlines er underlagt et andet retsgrundlag, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykket, indtil det er trukket tilbage.

§ 10 - GOOGLE ANALYTICS

Webstedet anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste, der udbydes af Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, det vil sige tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der indsamles via cookies om din brug af vores websted, vil generelt blive overført til en Google-server i USA og lagres der. IP-anonymisering er aktiveret på webstedet. Derfor vil Google i medlemsstater i EU eller i andre lande i EØS, først forkorte din IP-adresse. I tilfælde af, at persondata ikke desto mindre overføres til Google, vil vi via passende garantier sikre et passende beskyttelsesniveau for disse persondata, også i USA (f.eks. på baggrund af EU-kommissionens standard kontraktbestemmelser)  

På vores vegne vil Google anvende oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og yde øvrige tjenester forbundet med brugen af webstedet og internettet til os. 

Den IP-adresse, der overføres af din browser til Google Analytics, sammenkobles ikke med andre Google-data. Du kan undgå, at der installeres cookies, ved at ændre dine browserindstillinger. Du vil dog ikke få det fulde udbytte af vores hjemmeside, såfremt du ikke tillader cookies. Du kan også undgå indsamlingen af oplysninger gennem cookies vedrørende din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) til Google, samt behandling af disse oplysninger af Google, ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes i dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

For at få yderligere oplysninger om brugen af cookies, henviser vi til vores cookie-politik på vores websted, jf. § 1, eksempelvis www.scandlines.com/cookies.

§ 11 - KAMERAOVERVÅGNING 

I visse områder hos Scandlines er der installeret kameraovervågningssystemer. Hvor sådanne systemer er sat op, vil det udtrykkeligt fremgå af skiltningen.

Data fra kameraovervågningen behandles på følgende retsgrundlag:

- Sikkerhed i havnefaciliteter og på skibe i henhold til gældende lovgivning (ISPS, artikel 6(1) (c) i Persondataforordningen; 
- Vores legitime interesser i at beskytte Scandlines ejendom mod skader og tyveri, artikel 6(1) (f) i Persondataforordningen.

Eventuelle overvågningsdata vil alene blive anvendt i tilfælde af en opstået hændelse og vil ellers automatisk blive slettet inden for 72 timer.

§ 12 - DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du en række rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte Scandlines som angivet nedenfor. 

Afgivelse af dine personoplysninger er frivilligt, men bemærk venligst, at vi kræver visse grundlæggende oplysninger fra dig for at kunne yde den service, du anmoder om. Såfremt du ønsker, at sådanne oplysninger skal slettes helt eller delvist, er der derfor mulighed for, at du ikke længere vil være i stand til at anvende visse tjenester på vores websted, eller at du alene kan anvende dele heraf.

For så vidt angår nedenstående rettigheder, er du velkommen til at skrive en e-mail til: compliance@scandlines.com.

Ret til at modtage oplysninger

Du har ret til at anmode om at få adgang til de personoplysninger, som Scandlines behandler om dig, herunder oplysninger om opbevaringsperiode, hvem vi deler dine personoplysninger med, osv. 
 
Ret til rettelse og sletning 

Såfremt de oplysninger Scandlines behandler om dig er ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få sådanne oplysninger rettet eller blokeret.

I visse tilfælde har du også ret til at få dine personoplysninger slettet. 

Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 
I visse tilfælde har du ret til at anmode Scandlines om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Såfremt du har denne ret, og du vælger at udøve den, må Scandlines alene opbevare eller behandle dine personoplysninger til det formål at konstatere, forfølge eller forsvare et retskrav eller beskytte en tredjepart eller vitale samfundsinteresser, medmindre vi har indhentet dit samtykke.  

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (artikel 21 i Persondataforordningen). Dette vil være tilfældet af grunde, der vedrører din særlige situation, hvor vi behandlinger dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser (se ovenfor). Du kan ligeledes gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

Ret til dataportabilitet 

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, hvorved du enten kan modtage dine personoplysninger eller få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at klage

Du kan til enhver tid kontakte Scandlines, såfremt du mener Scandlines behandler dine personoplysninger i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.

Såfremt du ikke finder en løsning sammen med Scandlines, eller såfremt du ikke ønsker at kontakte Scandlines, kan du indgive en klage til dit lokale datatilsyn. Du kan finde din lokale tilsynsmyndighed her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

§ 13 - KONTAKT

Dine spørgsmål og forslag vedrørende beskyttelsen af personoplysninger er meget velkomne og er vigtige for os. Du kan kontakte os ved at skrive en e-mail til: compliance@scandlines.com.

25. november 2022 

Ansvarlige enheder: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
1561 København K

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**


**Drehbahn 7
D - 20354 Hamburg

** Ekstern Databeskyttelsesrådgiver: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin, Tyskland.