§ 1 INDLEDNING

Scandlines Danmark ApS (herefter benævnt „Scandlines“) tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Scandlines har derfor truffet forholdsregler til beskyttelse af dine personoplysninger, der også omfatter overholdelsen af den gældende lovgivning om databeskyttelse inklusiv Persondataforordningen (herefter benævnt „GDPR“). 

Scandlines er dataansvarlig for  dine personoplysninger. Du finder kontaktoplysninger til Scandlines nederst på denne side. 

Denne erklæring om databeskyttelse angiver hvilke  personoplysninger vi indsamler om erhvervs¬mæssige fragtkunder, når de booker Scandlines’ færgeoverfarter på CargoWeb-internetsiden eller via „Scandlines Freight“ app’en (herefter fælles benævnt „webside“). 

Denne erklæring om databeskyttelse angiver også formålet med behandlingen  af dine personoplysninger  og forklarer hvilke  rettigheder du har i den forbindelse
Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger omfatter eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, IP-adresse og alle øvrige oplysninger, som kan føres tilbage til dig. 

§ 2 KATEGORIER AF REGISTREREDE PERSONER

Scandlines vil eventuelt via websiden indsamle oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

• erhvervskunder hos Scandlines (så vidt det drejer sig om fysiske personer)
• medarbejdere hos erhvervskunder
• chauffører hos fragtvirksomheder

(herefter „du“).

§ 3 INDSAMLING OG ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Hver gang du besøger websiden, vil din browser af tekniske grunde sende følgende informationer til os:
• den side, hvorfra tilgang er sket (URL for den forud besøgte webside)
• navn og URL på den hentede fil
• dato og klokkeslæt for besøget
• mængden af sendte data
• besøgsstatus (informationer om datasøgeprocessen, eksempelvis om den er lykkedes eller ikke, etc.),
• type / version af den web-browser, du benytter
• IP-adressen på den enhed med internetadgang, der er benyttet ved besøget på web-siden
Disse oplysninger anvendes kun til det formål at muliggøre den tekniske drift af websiden; vi evaluerer dem udelukkende til statistiske formål. Denne anvendelse er i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f) i GDPR berettiget, da den er nødvendig for at tilgodese vores legitime interesse i oprettelse, drift og forbedring af websiden. 
Disse oplysninger gemmes ikke på en måde, der kan henføres til  en bestemt person, og de samkøres  ikke med andre datakilder. Din IP-adresse slettes straks efter dit besøg på vores webside.

Ved booking af færgeoverfarter via websiden vil Scandlines eventuelt aktivt indsamle følgende person-oplysninger:

• e-mailadresse, telefonnummer og navn på den person, der foretager bookingen
• navn og kontaktoplysninger på den pågældende fragtvirksomheds henholdsvis underleverandørs chauffør
• indregistreringsnummer på den pågældende fragtvirksomheds lastbil eller trailer
• alle oplysninger, du har givet frivilligt med henblik på administration af din brugerkonto, fx brugernavn og adgangskode

Scandlines behandler og anvender kun ovennævnte oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde den kontrakt om en færgeoverfart, der er indgået med dig eller med den organisation, du repræsenterer (art. 6 stk. 1, litra b) i GDPR), og/eller for at administrere (inklusiv den nødvendige kommunikation) og gennemføre den bookede overfart (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR).

§ 4 – COOKIES

Yderligere oplysninger om cookies finder du i vores cookie-politik, der er offentliggjort på samtlige af vores websider.

§ 5 –  MODTAGER AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Scandlines kan dele dine personoplysninger med selskaber i Scandlines koncernen (konkret Scandlines Deutschland GmbH og Scandlines Gedser-Rostock ApS), hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af ovennævnte formål, navnlig for at gennemføre din færgeoverfart. 

§ 6 – OPBEVARINGPERIODE

De tekniske data, der overføres fra din enhed, slettes i reglen, når du forlader websiden.

Oplysninger, du stiller til rådighed for os via websiden, gemmes principielt kun så længe, som de er nødvendige  for at opfylde den kontrakt om en færgeoverfart, der er indgået med dig eller med den organisation, du repræ¬senterer. Foreskriver lovgivningen længere opbevaringsfrister, gemmes oplysningerne i givet fald i et læn¬gere tidsrum for at overholde disse forpligtelser; dette gælder også i tilfælde af en enkelt legitim interesse (eksempelvis i tilfælde af retstvister).

§ 7 GOOGLE ANALYTICS

Websiden benytter Google Analytics. Det er en webanalysetjeneste under Google Inc. (herefter benævnt „Google“). Google anvender som led i denne tjeneste cookies, altså tekstfiler, der lagres på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websiden. De informationer, cookien genererer om din brug af web¬siden, sendes i reglen til en af Googles servere i USA og gemmes der. På websiden anonymiseres IP-adressen. Derfor vil Google først forkorte din IP-adresse inden for EU-medlemsstaterne eller andre lande, der er tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes din fuldstændige IP-adresse til en af Googles servere i USA og forkortes der. Retsgrundlaget for en sådan transmission af data til USA er EU-USA-privatlivsskjoldet. 

Google anvender disse informationer på vores vegne for at evaluere din brug af websiden, for at generere rapporter om aktiviteterne i forbindelse med dette online-tilbud og for at stille yderligere serviceydelser til rådighed for os, der hænger sammen med brugen af websiden og internetbrugen. 

Den IP-adresse, der sendes fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre installation af cookies ved at ændre indstillingerne af din browser-software. Du skal dog her være opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan udnytte alle websidens funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre indsamling af de data til Google, der genereres af cookien og relaterer til din brug af websiden (inklusiv din IP-adresse), samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, du finder på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Yderligere oplysninger om cookies finder du i vores cookie-retningslinjer, der er offentliggjort på samtlige af vores websider.

§ 8 DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du en række rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte Scandlines via de angivne kontaktoplysninger. 

Bemærk venligst, at vi kræver visse grundlæggende oplysninger fra dig for at kunne yde den service, du anmoder om. Såfremt du ønsker, at sådanne oplysninger skal slettes helt eller delvist, er der derfor mulighed for, at du ikke længere vil være i stand til at anvende visse tjenester på vores websted, eller at du alene kan anvende dele heraf.

Indsigtsret

Du har ret til at anmode om at få adgang til de personoplysninger, som Scandlines behandler om dig, herunder oplysninger om opbevaringsperiode, hvem vi deler dine personoplysninger med, osv. 

Ret til berigtigelse eller sletning

Såfremt de oplysninger Scandlines behandler om dig er ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få sådanne oplysninger rettet eller blokeret.

I visse tilfælde har du også ret til at få dine personoplysninger slettet.

Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at anmode Scandlines om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Såfremt du har denne ret, og du vælger at udøve den, må Scandlines alene opbevare eller behandle dine personoplysninger til det formål at konstatere, forfølge eller forsvare et retskrav eller beskytte en tredjepart eller vitale samfundsinteresser, medmindre vi har indhentet dit samtykke. 

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

Ret til dataportabilitet

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, hvorved du enten kan modtage dine personoplysninger eller få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at indgive klage

Du kan til enhver tid henvende dig til Scandlines, hvis du er af den opfattelse, at Scandlines behandler dine personoplysninger på en måde, der er i strid med gældende bestemmelser i databeskyttelseslovgivningen.

Er det ikke muligt at nå frem til en løsning med Scandlines, eller hvis du ikke ønsker at kontakte Scandlines direkte, kan du rette din klage til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed, i Danmark Datatilsynet.

§ 9 KONTAKT

Vi modtager gerne dine spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse; du er vigtig for os. Skriv en e-mail til os på: compliance@scandlines.com.

 

Last update: 11.02.2020