Scandlines' behandling af oplysninger afgivet som led gennemførelse af personligheds-, kognitive tests og behandling af ansøgninger og CVér

I forbindelse med at du har ansøgt om eller er ansat i en stilling i Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS eller Scandlines Gedser-Rostock ApS, alle selskaber en del af Scandlines koncernen og med forretningsadresse på Havneholmen 25, 8., 1561 København V, i det følgende samlet benævnt ”Scandlines”, er det nødvendigt for Scandlines at indsamle og behandle personoplysninger om dig, både digitalt og manuelt i forlængelse af, at du har gennemført en eller flere personligheds- og kognitive tests. Scandlines er i den forbindelse ansvarlig (såkaldt dataansvarlig) for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler Scandlines om dig i forlængelse af gennemførte personligheds- og kognitive tests?

De personoplysninger, som Scandlines indsamler og behandler om dig i forbindelse med din ansøgning eller ansættelse som følge af gennemførte personligheds- og kognitive tests, er bl.a.:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Uddannelse
  • Nationalitet
  • Resultater fra personligheds- og kognitive tests

Til hvilke formål behandler Scandlines dine personoplysninger?
Formålene med Scandlines indsamling og behandling af personoplysninger er:

  • At vurdere om Scandlines finder dig egnet til det job, du har søgt, eller
  • At vurdere din videre udvikling i forhold til eksisterende og fremtidige ansættelsesmuligheder i Scandlines.

Profilering
Scandlines anvender dine personoplysninger til at foretage en profilering af dig for at for at kunne evaluere og vurdere dig som mulig kommende kandidat med henblik på at afgøre, om du skal tilbydes ansættelse i Scandlines.

Videregives dine personoplysninger?
Scandlines videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter foruden Scandlines koncernforbundne virksomheder og IT-leverandører. I det omfang dine personoplysninger overføres til IT-leverandører uden for EU, vil vi sikre, at disse tilbyder den nødvendige og tilstrækkelige beskyttelse af dine personoplysninger. Dine personoplysninger overføres kun til Scandlines koncernforbundne virksomheder eller IT-leverandører, hvis dette er nødvendigt under hensyntagen til det eller de formål, personoplysningerne er indhentet til. Scandlines’ personlighedstest udbydes af The Predictive Index: www.predictiveindex.com, hvis persondata politik du kan læse her: www.predictiveindex.com/privacy. Scandlines har ejendomsretten til dine data afgivet i forbindelse med tests, og såfremt du beder os om at slette eller berigtige disse data, vil dette også omfatte sletning eller rettelse af de data, som er registreret hos The Predictive Index på baggrund af den/de tests du har foretaget.

Følsomme oplysninger
I forbindelse med testen kan du af The Predictive Index blive bedt om at deltage i en undersøgelse, hvor du muligvis skal indtaste yderligere oplysninger, herunder følsomme oplysninger om f.eks. din etnicitet. Vi gør opmærksom på, at det er vagfrit, om du vil deltage undersøgelsen, og din deltagelse har ikke betydning for resultatet af personlighedstesten. Din deltagelse i undersøgelsen vil i givet fald være omfattet af The Predictictive Index’ Privacy Policy: www.predictiveindex.com/privacy.

Hvor længe opbevarer Scandlines dine personoplysninger?
Såfremt du ikke bliver ansat i Scandlines, opbevarer Scandlines dine testoplysninger i 6 måneder fra afgivelsen. Bliver du ansat i Scandlines vil Scandlines opbevarer dine personoplysninger så længe ansættelsesforholdet består og i en periode på op til 5 år efter ansættelsesforholdets ophør af hensyn til bogføringskrav.

Hvilke rettigheder har du?
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, Scandlines har indsamlet og behandler om dig, og om at bede om berigtigelse, blokering eller sletning af personoplysningerne, hvis de f.eks. er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Du har endvidere ret til at modtage kopi af dine personoplysninger, som du selv har givet til Scandlines, i et struktureret og almindelige anvendt maskinlæsbart format.

Hvis du er utilfreds med Scandlines behandling af dine personoplysninger, kan du gøre indsigelse herimod over for Scandlines og/eller klage over dette til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Har du spørgsmål til Scandlines?
Hvis du har spørgsmål til Scandlines behandling af dine oplysninger skal du rette henvendelse til Human Resources på telefon 31 151515.

Senest opdateret juni 2018