Ingen større ændringer i trafikken

Vi har ikke planlagt ændringer i trafikken. Vi tager dog forbehold for pludselige uforudsete forhold, der kan

påvirke færgedriften.

Næste afgange