Left navigation


Toldregler

Hvis du kommer fra et andet EU land gælder følgende toldregler for indførsel af varer i Danmark og Sverige.

Pr. 1/1-2004 gælder følgende

Dansk flag Fra Eu-land til Danmark Svensk flag Från EU-land till Sverige
Vejledende mængder for 
afgiftsfri indførelse
Vägledande mängder för 
avgiftsfri införsel
Cigaretter

800 stk.

                  

Cigaretter

800 st.

Cigarer

200 stk.

 

Cigarrer

200 st.

Cigarillos

400 stk.

 

Cigariller

400

Røgtobak

1 kg

 

Röktobak

1 kg

Spiritus

10 liter

 

Sprit

10 liter

Hedvin

20 liter

 

Starkvin

20 liter

Bordvin

90 liter
(heraf max. 60 l. mousserende vin) 

           

Bordsvin

90 liter
(härav max. 60 l. mousserande vin)

Øl

110 liter

 

Öl

110 liter

Parfume

Til privat brug

 

Parfym

För privat bruk


Dansk flag 
Ovenstående gælder ved indrejse fra andre EU-lande. De vejledende mængder er fastsat i EU, og anvendes af Told&Skat til vurdering af, om de indførte varer kan anses for at være til eget brug. Det er kun varer til eget brug, der kan indføres afgiftsfrit. Varerne må således ikke sælges til andre.
Alderskrav ved afgiftsfri indførelse:
Øl & vin (max. 16,4%) 16 år, spiritus & tobak 18 år.
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere. 

 

Svensk flag 
Ovanstående gäller vid inresa från andra EU-länder. De vägledande mängderna är fastställda av EU och används av tullen för att utvärdera om de införda varorna kan anses vara för eget bruk. Endast varor avsedda för eget bruk kan införas avgiftsfritt. Varorna får således inte säljas.
Ålderskrav vid avgiftsfri införsel: Sprit 20 år, tobak 18 år.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra medarbetare.

Spiritus, cigaretter, vin og konfekture

Spiritus, vin og konfekture er belagt med tyske afgifter og kan kun købes i tysk farvand. Derfor har forretningerne også åbnet, når færgen ligger i tysk havn.

Tysk beskattet tobak sælges kun på turen fra Tyskland til Danmark. I butikkerne ombord kan du, i tysk farvand, købe 20 stk. cigaretter mod forevisning af cigaretkupon.

På grund af gældende told- og afgiftsregler, er det kun tilladt at sælge 1 pakke toldfrie cigaretter pr. person til forbrug ombord. 

Dette betyder følgende ekspeditionstider, som bliver meddelt over færgens højtaler:
Rødby-Puttgarden: fra Rødby efter 13 minutters sejlads. Fra Puttgarden indtil 13 minutter før planmæssig ankomst til Rødby. 
Gedser-Rostock: fra Gedser efter 25 minutters sejlads. Fra Rostock indtil 25 minutters før planmæssig ankomst til Gedser. 

Parfumeri

I parfumeriet kan du handle under hele overfarten samt i havn. Her er store besparelser i forhold til vejledende priser i DK. Parfumesortimentet på færgerne kan variere, spørg evt. vores medarbejder til råds. 

Betalingsformer

Vi modtager et bredt udvalg af internationale betalingskort.

Valuta

Du har mulighed for at veksle penge ombord.

Book din billet her - hurtigt og nemt

Scandlines - Der er noget ved at sejle