Left navigation


Typografi

På websitet bruges fonten Arial.

Det generelle css, der sætter fonten på Scandlines' website, ser således ud: Arial, Helvetica, sans-serif.

Skriftsnit

Generelt benyttes de i forvejen definerede skriftsnit, der ligger i skabelonerne i Scandlines' CMS (Sitecore).

Copy / paste

Husk at rense teksten, hvis den kopieres et andet sted fra og indsættes i CMS'en. Så undgår man tekst og tegn, der ikke skal være der.

Generelle typografiske retningslinier

Ord og sætninger må ikke kun skrives med store bogstaver.

Hele sætninger afsluttes med punktum også i tabeller og punkt-opstillinger.

Fremhævning

Fremhævning benyttes til at give enkelte elementer på siden ekstra opmærksomhed. Fremhævninger skal begrænses til kun at benyttes til overskrifter eller enkelte ord ellers forsvinder effekten.

Hvis der er enkelte ord i teksten, som skal fremhæves, kan man benytte bold.

Understregning bruges kun til at definere links.

Kursiv bruges ikke.

Smileys og ikoner

Vi anvender ikke smileys og lignende ikoner (emoticons) på websitet. 


Scandlines - Der er noget ved at sejle