Left navigation


Tabeller

Når man programmerer tabeller eller skemaer i Sitecore, skal man tilstræbe at overholde nogle retningslinjer, der gør dem lettere at læse og rene i linjerne.

For at give det lette udtryk er tabeller skiftevis grå og hvide i de vandrette felter (rows).

Rammenerne i tabellerne er uden streger - dog er lodrette felter (columns) delt af hvide rammer.

       
       
       

Skriftstørrelsen i tabeller holdes i samme snit og punktstørrelse som den omkringliggende tekst. Hvis der er meget tekst i tabellen, kan man vælge at bruge en mindre punktstørrelse. I tabeller kan man med fordel bruge en mindre skydning.

Der skal være indrykning i felterne hele vejen rundt.

Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4
Felt Felt Felt  Felt
  I dette felt er der skrevet så meget tekst, at det fordeler sig på flere linjer. Felt Opremsning
  • rød
  • blå
  • gul

Overskrifter i tabeller

Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4
Felt Felt Felt  Felt
       

Overskrifter og fremhævninger i tabeller laves ved at bruge bold - brug ikke understregninger - understregninger bruges kun til http links.

Man skriver altid med store og små bogstaver

Når det er hele sætninger afsluttes med punktum.

Opremsning og USP’er - ingen punktummer.

Tabel

Eksempel på ideel tabel OK_png

IdeelTabel


Eksempel på hvordan en tabel ikke må se ud NOT_OK_png

tabel_notokScandlines - Der er noget ved at sejle