Left navigation


Sprog

Din tekst bliver næsten aldrig læst helt, da de fleste blot skimmer teksten. Derfor er det vigtigt, at sproget er ligetil og konkret - aldrig akademisk, luftigt og abstrakt. Vi siger tingene lige ud. Skriv kort og præcist.

Tone of voice

Sproget er enkelt og personligt.

Med ‘enkelt’ menes at budskaberne ikke skal pakkes ind i ordspil. Tekster er enkle og ukomplicerede.

Med ‘personligt’ menes at sproget skal være lige til og pæredansk. Vi bruger altid danske begreber/beskrivelser, hvis det er muligt.

Eksempler på hvordan vi skal skrive:

Stavning og ordvalg

Rigtigt Forkert
ombord om bord
book eller køb reserver
BorderShop Bordershop
Check-in Check in
kør selv-ferie kør selv ferie
1-dagsbillet Endagsbillet
nyhedsbrev Nyhedsbrev
fastfood fast food
Pr. Per
synes godt om-knap ”synes godt om” knap
præferencecookie præference-cookie
flashcookie Flash-cookie
DKK (hvis landspecifikt, kan skrives kr.) dkk, dkr., kr.
EUR eller € Euro
vores vore
Scandlines-færger Scandlines færger
SSC, eksternt bør vi altid skrive Scandlines Service Center CSC, SC
Onboardshop Onboard Shop
Rødby-Puttgarden Rødby - Puttgarden
Gedser-Rostock Gedser - Rostock
Helsingør-Helsingborg Helsingør - Helsingborg 
M/F Prinsesse Benedikte "Prinsesse Benedikte"

Regler for opsætning

Emne Regel Eksempel
Accent Anvendes Caféer
Billetnavne Starter med stort bogstav. Delt i to ord, ingen bindestreg. Billet med lille bogstav Economy Extra billet
Bindestreg Ingen mellemrum mellem bindestreg og ord Rødby-Puttgarden, man-fre
Dato To cifre for dag og måned. Fire cifre for år. Punktum mellem tal. 10.04.2014 eller 10. april 2014
Måned Måned skrives ikke med stort begyndelsesbogstav (med mindre det er første ord efter et punktum) maj
Genetiv Ingen apostrof Færgens
Genetiv Scandlines Apostrof efter Scandlines Scandlines’
Genetiv ved forkortelser Apostrof FDIH's
Klokkeslæt Punktum mellem timer og minutter Kl. 07.15
Pris Hvis ingen ører, angives ikke nuller, men komma, bindestreg 200,-
Procent Intet mellemrum mellem tal og tegn 10%
Tal generelt Skrives med bogstaver fra et til ti, herefter anvendes tal Online Bookingen benytter to cookies
Check-in 15 min. før afgang 
Tal i billet og tilbud Skrives med tal og ikke bogstaver ved billetter og tilbud 10-turskort, 1-dagsbillet, 1 dag

Scandlines - Der er noget ved at sejle