Left navigation


Scandlines' historie

Scandlines er et resultat af mere end hundrede års tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Det begyndte med etableringen af den første jernbane-færgeforbindelse mellem Gedser og Warnemünde i 1903, og det unikke samarbejde består den dag i dag.

Den danske del af Scandlines

Scandlines Danmark ApS’ historie går tilbage til 1872, hvor De Danske Statsbaner, DSB, åbnede en færgerute mellem Fyn og Sjælland. I 1883 fulgte etableringen af en jernbaneforbindelse over Storebælt, som i 1957 blev til en decideret bilfærgeforbindelse over Storebælt.

Gammel færge

M/F Dronning Ingrid sejlede på Storebælt i mange år

Da Storebæltsbroen blev åbnet i 1998, forsvandt statens strategiske interesse i færgedriften. Rederiet var derfor allerede i 1995 blevet udskilt fra DSB og etableret som et selvstændigt aktieselskab under navnet DSB Rederi A/S med det danske Trafikministerium som eneaktionær. I 1997 ændrede DSB Rederi A/S navn til Scandlines Danmark A/S.

Den tyske del af Scandlines

Det tyske jernbaneselskabs færgehistorie kan føres helt tilbage til 1903, da den første jernbane-færgeforbindelse mellem Gedser og Warnemünde blev åbnet.

M/F Prinsesse Alexandrine

M/F Prinsesse Alexandrine sejlede mellem Gedser og Warnemünde fra 1903 og 1933 (billede: Arkiv Dansk Færgehistorisk Selskab)

I 1909 fulgte den første jernbane-færgeforbindelse mellem Tyskland og Sverige. Den hed "Kongelinjen" (Königslinie) og sejlede mellem Sassnitz i Tyskland og Trelleborg i Sverige.

Samarbejdet mellem de to rederier i Danmark og Tyskland nåede for alvor et nyt kvalitetsniveau, da den fælles færgerute "Fugleflugtslinjen" (Vogelfluglinie) mellem Rødby og Puttgarden blev indviet i 1963.

Kong Frederik

Kong Frederik åbnede Fugleflugtslinjen i 1963 (billede: Scanpix)

Scandlines Deutschland GmbH (der dengang hed DFO) blev stiftet i 1993 som et privat selskab, da jernbaneselskaberne i det tidligere Øst- og Vesttyskland, Deutsche Reichsbahn og Deutsche Bundesbahn, sammenlagde deres rederier.

Det nye shippingselskab, ejet af Deutsche Bahn AG, fortsatte med at udvide sit eksisterende rutenetværk og intensiverede samarbejdet med sine langvarige danske og svenske partnere, Scandlines Danmark A/S og Scandlines AB.

Fugleflugtslinjen er løbende blevet forbedret – eksempelvis i 1997 hvor man i fællesskab investerede 250 millioner EUR (cirka 2 milliarder DKK) i en total modernisering af færgelejerne samt i fire moderne og ens dobbeltenderfærger.

Fusionen

I 1998 førte fusionen af de to rederipartnere, DFO og Scandlines A/S, til grundlæggelsen af Scandlines AG. Fusionen føjede nye dimensioner til det næsten århundredlange samarbejde mellem de danske og tyske jernbaneselskaber og de selskaber, som fulgte efter dem.

To partnere, der altid havde samarbejdet – på trods af to verdenskrige og 40 år med et delt Tyskland – blev nu lagt sammen i et fælles selskab.

DFO

Det tidligere DFO blev lagt sammen med Scandlines Danmark A/S i 1993

Herefter udvidede Scandlines i de efterfølgende år sit internationale rutenetværk ved at etablere nye færgeforbindelser til de baltiske stater og Finland.

Privatisering og nye ejere

Efter næsten 10 år besluttede de to ejere, Transport- og Energiministeriet i Danmark og Deutsche Bahn AG i Tyskland, at sælge deres aktier i rederiet. I slutningen af august 2007 blev et konsortium bestående af de to kapitalfonde, 3i Group og Allianz Capital Partners GmbH, som hver ejede 40 pct. af de samlede aktier samt Deutsche Seereederei GmbH, som ejede 20 pct., de nye ejere af et af Europas førende færgeselskaber. 

Rederiet blev efterfølgende omdannet til Scandlines GmbH, og i slutningen af 2010 solgte Deutsche Seereederei GmbH sin andel til 3i og Allianz, som derefter hver ejede 50% af Scandlines-gruppen. I december 2013 købte 3i Allianz’s andel og er nu eneejer af Scandlines.

Fragtruterne til de baltiske lande og Finland blev solgt i 2012 som led i en strategisk omlægning.

MF-Schleswig-Holstein

M/F Schleswig-Holstein på ruten Rødby-Puttgarden

Salget af ruten Helsingør-Helsingborg

I januar 2015 frasolgte Scandlines og Stena ruten Helsingør–Helsingborg, som tidligere var ejet i et joint venture. Scandlines driver således de to trafikmaskiner Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden. 

Scandlines blev dermed i stand til at fokusere på firmaets kerneforretning – hyppig og pålidelig transportservice for både fragtkunder og passagerer.

Scandlines' grønne agenda
Som led i Scandlines’ grønne vision ’Fra hybrid til zero emission’ blev M/F Prinsesse Benedikte på ruten Rødby-Puttgarden ombygget til hybridfærge i 2013. I 2014 blev de resterende tre færger på ruten også ombygget til hybrid.

Konceptet kan bedst beskrives som en Toyota Prius på vandet, hvor traditionel dieseldrift kombineres med elektrisk batteridrift. På denne måde kan udledningen af CO₂ reduceres med op til 15 %.
Læs mere om Scandlines' grønne initiativer 

MF-Prins-Richard

Den moderne hybridfærge M/F Prins Richard sejler mellem Rødby og Puttgarden

Sideløbende var Scandlines i gang med udviklingen af yderligere to hybridfærger til ruten Gedser-Rostock, M/F Berlin og M/F Copenhagen. De to hybridfærger blev indsat på ruten i 2016.

Samtidig med et reduceret energiforbrug har de moderne færger fordoblet kapaciteten på ruten.

MF-Berlin

M/F Berlin på vej fra Rostock til Gedser (billede: Siemens)

Læs mere om hybridfærgerne på Gedser-Rostock

Scandlines‘ hybridfærge Copenhagen fik i maj 2020 eftermonteret et rotorsejl fra finske Norsepower Oy Ltd. Rotorsejlet er en moderne udgave af en Flettner rotor, en roterende cylinder, der driver skibet frem med vind. Rotorsejlets teknologi er baseret på Magnus-effekten. Med installationen forventes en reduktion af skibets CO2-udledning på 4 til 5 procent. Læs mere om rotorsejlet på M/F Copenhagen

 

Scandlines har et mål: at sejle emissionsfrit på ruten mellem Rødby og Puttgarden indenfor nogle få år. 
Læs mere om vores projekt zero emission

Salg


I foråret 2018 blev Scandlines solgt til et konsortium bestående af First Sentier Investments, Hermes Investment Management og 3i.

Scandlines - Der er noget ved at sejle