Left navigation


Sådan vælger vi

Som leverandør til Scandlines skal du være indstillet på at yde en udstrakt service. Scandlines er en forretning, som kører 24 timer i døgnet året rundt. Vi stiller ikke krav om certificering af produktion eller miljø, men kræver, at vore leverandører har en ansvarlig og professionel holdning til vores fælles omverden.
 
På miljøområdet erstatter vi gerne nuværende produkter eller procedurer med tilsvarende, der har en mindre miljøpåvirkning, forudsat at det er økonomisk forsvarligt.
 
Vi ønsker at indgå i partnerskab med professionelle og finansielt sunde leverandører.
 
I vores forhold til leverandører fokuserer vi på innovative og fleksible firmaer, der er parate til at samarbejde om at nå fælles mål.
 
Desuden ønsker vi, at vore leverandører leverer varer og ydelser af tilfredsstillende kvalitet, til tiden og til en konkurrencedygtig pris.

  • Det er vort mål, at vort forhold til leverandører baseres på længerevarende rammeaftaler.
  • Det er vor politik at have åbne og tætte relationer til vore leverandører, som opnår ordrer i fri konkurrence.

Al handel med Scandlines baseres i øvrigt på vore Vilkår og betingelser.

Betaling : Løbende måned + 35 dage
Levering : Frit, på en af Scandlines valgt adr. i Danmark, Tyskland eller Sverige.
 
Alle produkter skal kunne leveres såvel i beskattet som i ubeskattet stand.
 
Såfremt man ønsker en kopi af vort seneste offentliggjorte regnskab tilsendt, bedes henvendelse rettet til scandlines@scandlines.com.

Eller du kan downloade Scandlines nyeste offentliggjorte regnskaber.


Scandlines - Der er noget ved at sejle