Global Compact Endorser Logo

FN’s Global Compact er verdens største og vigtigste initiativ for ansvarlig virksomhedsførelse. Ved at underskrive FN’s Global Compact, forpligter vi os til at integrere 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i vores strategi og drift samt at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål.

Desuden forpligter vi os til at rapportere årligt om vores arbejde med de 10 principper og verdensmålene. Rapporten vil indgå i Scandlines’ bæredygtighedsrapport.