Left navigation


Skadesanmeldelse

Skadeanmeldelse-442x220

Anmeld inden færgen forlades

Skulle der ske skade på Dem, Deres køretøj eller rejsegods ombord på færgen, skal dette anmeldes til færgens personale, inden færgen forlades. Personalet har en særskilt formular, der skal udfyldes med navn, adresse, skadestid, sted, hændelse mv.

Drejer det sig om skade på et køretøj eller lignende, der er kaskoforsikret, skal De henvende Dem til Deres forsikringsselskab, der vil sørge for taksering, reparation og ansvarsspørgsmål.

Kontakt Scandlines

Ved andre skader, eller råd og vejledning i skadetilfælde, kontakt os via én af følgende formularer:
Formular til Henvendelser vedr. befordringen.
Formular til Henvendelser vedr. køb ombord eller i BorderShop.

Befordring sker i henhold til gældende maritim lovgivning og som summeret i Befordringsbestemmelserne. Rederiets ansvar er begrænset som tilladt i gældende Sølov.

Scandlines, Insurance & Claims
Færgestationsvej 5
DK-4970 Rødby
Tlf.: +45 72 68 63 86 eller 6674
E-mail: insurance@scandlines.com


Scandlines - Der er noget ved at sejle