Left navigation


Oplysning om klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med en vare eller tjenesteydelse købt hos os, kan du sende en mail til scandlines@scandlines.com der forklarer, hvad du ønsker fra os. Hvis vi ikke er i stand til at løse sagen til din tilfredsstillelse, har du følgende muligheder: 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse scandlines@scandlines.com.


Scandlines - Der er noget ved at sejle