Left navigation


Forordning (EF) Nr. 1177/2010

Information

i henhold til artikel 23, stk. 1 i EU-forordning nr. 1177/2010:

Rettigheder for handicappede og bevægelseshæmmede

For at

 • opfylde gældende sikkerhedskrav eller
 • hvis passagerskibets konstruktion eller havnens infrastruktur og udstyr, herunder havneterminaler, gør det umuligt at bringe vedkommende om bord eller fra borde eller befordre vedkommende på en sikker eller operationelt gennemførlig måde,

kan transportører, rejseagenter og rejsearrangører nægte at foretage en reservation til eller udstede eller på anden måde levere en billet til en handicappet eller bevægelseshæmmet eller tage vedkommende om bord.

Transportørers og terminaloperatørers ydelse af assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i henhold til artikel 10 i EU-forordning nr. 1177/2010 forudsætter, at

 • der foreligger en bekræftet reservation til overfarten, og
 • transportøren eller terminaloperatøren får besked om den pågældendes behov for assistance senest 48 timer, før der er behov for den, og
 • den handicappede eller bevægelseshæmmede møder op i havnen eller på det angivne sted på det tidspunkt, transportøren skriftligt har angivet, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte indskibningstidspunkt, eller
 • senest 60 minutter før afgangstidspunktet i henhold til fartplanen, hvis der ikke er angivet noget indskibningstidspunkt.

 

Rettigheder for samtlige passagerer ved rejseafbrydelse

1.                   Forsinkelse med mere end 90 minutter eller aflysning:

a)  Assistance: Gratis snacks, måltider eller forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, forudsat at de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår.

                      Krav på assistance eksisterer dog ikke:

 • for passagerer med åbne billetter, så længe afgangstidspunktet ikke er angivet, eller
 • for passagerer, som blev underrettet om forsinkelsen eller aflysningen inden billetkøbet, eller
 • hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes passagerens fejl.

b) Omlægning af rejsen uden ekstraomkostninger under sammenlignelige betingelser til det endelige bestemmelsessted ifølge befordringskontrakten ved førstgivne lejlighed, eller

c) tilbagebetaling af billetprisen og, hvis det er relevant, en gratis returrejse til afgangsstedet ifølge befordringskontrakten ved førstgivne lejlighed.

 

Krav på omlægning af rejsen, tilbagebetaling af billetprisen eller gratis returrejse eksisterer dog ikke:

 • for passagerer med åbne billetter, så længe afgangstidspunktet ikke er angivet.

 

2. Forsinkelse eller aflysning, der kræver en eller flere overnatninger eller et længere ophold end, hvad passagererne havde til hensigt:

a) som under 1. a), og

b) i det omfang det er praktisk gennemførligt, gratis egnet indkvartering om bord eller på land samt befordring mellem havneterminalen og indkvarteringsstedet. Disse krav foreligger ikke, hvis

 • forsinkelsen eller aflysningen skyldtes vejrforhold.

De samlede udgifter til indkvartering på land kan begrænses til 80 EUR pr. nat for hver passager i højst tre nætter.

c) som under 1. b), eller

d) som under 1. c).

Samtlige nævnte krav eksisterer dog ikke:

 • for passagerer med åbne billetter, så længe afgangstidspunktet ikke er angivet, eller
 • for passagerer, som blev underrettet om forsinkelsen eller aflysningen inden billetkøbet, eller
 • hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes passagerens fejl.

 

3. Forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted:

Ved forsinket ankomst til det endelige bestemmelsessted på mindst 1 time i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til 4 timer, har passageren ret til en kompensation på mindst 25 % af billetprisen. Udgør forsinkelsen det dobbelte af de anførte tidsrum, er kompensationsbeløbet på 50 % af billetprisen.

Krav på kompensation eksisterer dog ikke:

 • for passagerer med åbne billetter, så længe afgangstidspunktet ikke er angivet, eller
 • for passagerer, som blev underrettet om forsinkelsen eller aflysningen inden billetkøbet, eller
 • hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldtes vejrforhold, eller
 • hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldtes usædvanlige omstændigheder.

Den fulde forordning kan ses her.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om EU-forordning nr. 1177/2010 fås hos det kompetente nationale håndhævelsesorgan, som kan kontaktes på telefon 00 800 67 89 10 11 eller pr. e-mail: mail@europe-direct.cec.eu.int eller mail@europe-direct.ec.europa.eu

 

Søfartsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 31
DK-2500 Valby
Tlf.: 91 37 60 00
Fax: 91 37 60 01
E-mail: sfs@dma.dk


Kystdirektoratet
Højbovej
DK-7620 Lemvig
Tlf.: +45 99 63 63 63
E-mail: kdi@kyst.dk

 


Scandlines - Der er noget ved at sejle