Left navigation


Ansvar

Informationen på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme. Scandlines er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information på vores hjemmeside.

Link til 3. mands servere er uden ansvar for Scandlines, ligesom indholdet af 3. mands server uden ansvar for Scandlines.

Download af dokumenter fra Scandlines hjemmeside sker på brugerens eget ansvar.

Ovenstående er gældende medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.


Scandlines - Der er noget ved at sejle