Left navigation


Pendlerklubben

Bliv medlem af Pendlerklubben og opnå fordele.

Passagerer på færgen
Vi skal i fremtiden sammen bygge en endnu stærkere færgeforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, og derigennem være med til at skabe en livskraftig region.

Tilmeld dig nu: print, udfyld og aflever!

Pendlerklubben – flere fordele for dig som pendler

Den nemmeste måde at tegne dit medlemskab i Pendlerklubben på er, når du næste gang køber dit pendlerkort. Årskontingentet for landgangs- og personbilspendlere koster DKK 105.

Personbilspendler

Medlemmer af Pendlerklubben kan købe et pendlerkort til personbil under 6 meter med 50 enkelt rejser og 2 måneders gyldighed for DKK 4.069,-.

Betingelserne for medlemskab af Pendlerklubben er, at du køber mindst 2 stk. 50-turskort om året. Derefter har du ud over pendlerkortet ret til at købe max 3 stk. 10-turskort med 19% rabat.

Pendlerkortet (50 enkelt rejser) er gyldigt i 2 måneder fra indkøbsdatoen, og kortet gælder til personbil under 6 meter.

Landgangspendler

Landgangspendlere kan købe et pendlerkort med 46 enkeltrejser gyldig i 1 måned. Kortet koster DKK 544,-

Du tjekker ind ved at køre pendlerkortet gennem kortlæseren ved terminalen for gående passagerer hos Scandlines Helsingør - Helsingborg eller du trækker en billet i automaterne hos HH-Ferries med pendlerkortet.

Fordele

Fordele for pendlere med bil:

 • Egen bane på kajen
 • Prioriteret status med garanteret plads ombord ved check-in senest 5 min. før afgang
 • Hurtig indtjekning via vores automatiske check-in

Fordele for pendlere på landgang:

 • Hurtig indtjekning via vores automatiske check-in

Fordele for alle medlemmer i Pendlerklubben:

 • Adgang med dit medlemskort til Loyalty Lounge, der findes på alle færgerne 
 • Nyhedsmail hver måned med information, inspiration og tilbud
 • Trafikinformation på SM ved trafikforstyrrelser.
  Tilmelding på: www.scandlines.dk

Regler for Pendlerklubben

 • Pendlere skal være medlem i Pendlerklubben for at kunne købe 50-turs/10-turskort til specialpris.
 • Pendlerkortet er personligt og må ikke overgives eller sælges videre til anden person.
 • Pendlerkortet skal medbringes på rejsen.
 • Det er ikke tilladt, at flere biler rejser samtidigt på ét og samme pendlerkort.
 • Det er ikke tilladt at udlåne sit pendlerkort til anden person eller aflevere det i check-in, for at en anden bil skal kunne anvende det på et senere tidspunkt.
 • For at være berettiget til medlemskab i Pendlerforeningen skal man købe mindst 2 stk. 50-turskort per år. 
 • For at sikre dig at du som pendler kommer med på din planlagte overfart, kræves det, at du tjekker ind senest 5 min. før planmæssig afgang.
 • Medlemmer i Pendlerforening har ret til at købe max 3 stk. 10-turskort pr. år med 19% rabat. 10-turs kortet kan først købes, efter at man har købt mindst 2 stk. 50-turskort.
 • Ved køb af 10-turskort med 19% rabat skal dit 50-turskort og medlemskort fremvises til billettøren.
 • Der findes et særskilt produktnummer for trailer til medlemmer i Pendlerforeningen.
 • Prisen for trailer modsvarer 1 klip. Produktet kan kun købes mod kontantbetaling. Trailer kan ikke overførers ved at scanne kortet 2 gange. (Prisen gælder ikke for campingvogn, autocamper over 6 m og hestetransportere eller andre høje slæb).
 • Bortkomne pendlerkort kan erstattes til en pris af SEK 100:-/DKK 100,-
 • For at kunne købe tobak ombord skal alle vore rejsende fremvise gyldig billet. Dette gælder også for dig som pendler.
 • På vor planlagte afgange med farligt gods kan vi af sikkerhedsmæssige årsager kun medtage et begrænset antal passagerer. Respektér venligst anvisninger fra HH-Ferries' og Scandlines' lastningspersonale.

Kontakt

Lone Allentoft og Pernilla Karlsson hjælper dig, hvis du har spørgsmål om Pendlerklubben.

Pernilla Karlsson telefon:  +46 42 18 60 00
Lone Allentoft telefon: +46 42 18 61 65 eller +45 88 71 19 03

Pernilla og Lone træffes på hverdage mellem kl. 09.00-15.00 .

Du har også mulighed for at aflevere breve eller øvrige kommentarer til os via check-in eller på mail: pendlare@scandlineshh.com

Vi lader op til batteridrevne færger på Helsingør-Helsingborg

Scandlines - Der er noget ved at sejle